دم و باز دم اعتراض

نماز جمعه

به شرط:

  • برنامه ریزی منسجم برای تاثیرگذاری و شعارهای حساب شده
  • حضور همه به اضافه نماینده های معترض
  • سلب امکان تحریف اصل موضوع از رسانه مثلا  ملی
  • روشنگری مردم در جریان اجتماع
  • حفظ آرامش به هر قیمتی
  • اتمام حجت (شاید علی گونه) با تصمیم گیرندگان نظام

فیس بوک ام از نفس افتاد بگذار ببینیم در اینجا نفسی مانده یا نه!

/ 0 نظر / 19 بازدید