اعتراف


اعتراف می کنم در تمام عمرم هیچ حرف درست یا غلطی نشنیدم.
اعتراف می کنم که -مخصوصا در دنیای درونیاتم- مطلقا هیچ کس رو بیشتر از خودم قبول ندارم.
اعتراف می کنم نیمی از رفتارهای ارزشی اجتماعی ام نمود یک تلاش درونی مصالحه گرانه ست برای رسیدن به بهترین برآیند و نه آن چه که هستم و این تقریبا یعنی جر خوردن.
اعتراف می کنم که دشمن قانون و عرف، مخصوصا به شکل امروزیش ام و بعضی شعارهای متداول روشنفکرانه طعم تزهای اساتید توی تاکسی رو برام دارند.
اعتراف می کنم که چندان جنگ مهمی نکرده ام و تا به حال فقط لحظه ها رو شکار کردم و خودم رو در جریانات موافقم قرار دادم.

یک خواب آلوده که با موهای ژولی پولی و زیر پوش گل گلی مامان دوز در حالی که فقط یک چشمش باز میشه کشیدنش رو صحنه که یالله اعتراف کن
گلاره خانوم،،،، مصدوم آماده ست


/ 7 نظر / 10 بازدید
دنيا

اعتراف آدم را سبک می کنه گاهی..

گلاره

خواب آلوده چو اعترافات خواب آلوده بيند خوشش آيد

65

خوانديمت ! چه خواندني ووو ...

ريحان

سلام. پس بلاخره از حبس آزاد شديد !

ريحان

بازيه جالبيه. يه لحظه آدم رو با خودشروبرو می کنه! تمام قد ... آخ... که اگه آدم صادق باشه... چه چيزايی که نمی شه گفت... اعترافاتم مثله پستاته!!

ريحان

اگه باز خواستی بری حبس خبر بده بچه ها يه کمپوتي کتابی بيارن برات